Tuyển dụng thành viên

Các loại thành viên

Hiệp hội hỗ trợ giáo dục châu á SEA đang tìm kiếm các thành viên thường xuyên và các thành viên hỗ trợ.

Các thành viên thường xuyên có quyền biểu quyết tại cuộc họp chung.

Ứng dụng

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail.

info@sea-asia.org

Sau khi nhận được đơn của bạn, Ban thư ký sẽ liên lạc với bạn qua e-mail, điện thoại, vv để xác nhận.Nếu bạn không nghe từ chúng tôi sau một tuần, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi từ các yêu cầu thông tin.Thanh toán phí thành viên và phí thành viên

Ban thư ký sẽ hướng dẫn bạn đến tài khoản ngân hàng.


Điều khoản hội viên

[embeddoc url=”https://www.sea-asia.org/wp/wp-content/uploads/2019/09/会員規約-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]