Chúng tôi đã bắt đầu tuyển dụng cho cuộc đua marathon Hà Nội.

Vào chủ nhật tháng 10 18, 2020, chúng tôi sẽ tham gia vào cuộc thi Marathon được tổ chức tại thành phố Hà Nội với các nhóm NPO.Sự tham gia của bạn sẽ hỗ trợ việc xây dựng các trường học ở các khu vực miền núi.

Leave a Reply