Dự án

Hiệp hội hỗ trợ giáo dục biển Châu á sẽ thực hiện các dự án sau đây để nhận ra mục đích cung cấp cho trẻ em một nơi để học tập.

Nếu bạn có thể giúp đỡ ngay cả một trong những dự án, chúng tôi sẽ đánh giá cao sự hợp tác của bạn.Xin hãy giúp chúng tôi nếu bạn quan tâm đến bất kỳ lĩnh vực quan tâm, không phải đề cập đến những người chuyên trên đường.

 1. Các hoạt động phi lợi nhuận
  1. Hỗ trợ xây dựng và vận hành trường học
  2. Phát triển và cung cấp các tài liệu giáo dục (chuẩn bị)
  3. Lập kế hoạch và quản lý sự kiện
 2. Các doanh nghiệp khác
  1. Bán hàng hoá tặng (chuẩn bị)
  2. Bán hàng thủ công dân gian và các sản phẩm nông nghiệp ở đông nam á (chuẩn bị)