VPBANK Hà Nội Marathon 2021 – Trang ứng dụng

Đây là trang ứng dụng của VPBANK Hà Nội Marathon 2021.

Chúng tôi sẽ chú ý đến việc xử lý thông tin cá nhân.

 • Nếu bạn nộp đơn cho một gia đình hoặc nhóm, xin vui lòng áp dụng một lần tại một thời gian để thuận tiện cho việc quản lý.
 • Giới thiệu về việc thanh toán phí vào cửa:

Tài khoản ngân hàng chuyển khoản được cung cấp trong email xác nhận.Thanh toán bằng thẻ tín dụng hiện đã sẵn sàng.
  コース
  Race
  参加費(fee)
  (7月30日までの価格)
  Until Jul. 30th
  参加費(fee)
  (9月30日までの価格)
  Until Sep. 30th
  4.2 Km
  (15歳以下 U-15)
  12.00 USD 15.00 USD
  4.2 Km 25.00 USD 30.00 USD
  10 Km 45.00 USD 45.00 USD
  21 Km 75.00 USD 80.00 USD
  42.195 Km 85.00 USD 95.00 USD