Làm việc với các hoạt động vòng tròn của Đại học Lize

Với sự giúp đỡ của vòng tròn MEALS của Đại học Lize, chúng tôi đã thu thập "sách ảnh", "văn phòng phẩm", "khăn tắm" và "quần áo" cho trẻ em Việt Nam từ một trường trung học cơ sở địa phương.

Chúng tôi có kế hoạch gửi nó đến Việt Nam.